Connect als partner met onze activiteiten

Voor onze activiteiten zoeken we bedrijven die graag bijdragen aan educatie en beroepsoriëntatie. Helpen kan door het meewerken aan een workshop, bedrijfsbezoek of bijvoorbeeld inzet bij de First LEGO League. Ook zoeken we bedrijven die ons werk financieel willen ondersteunen. Zo willen we de kosten voor deelnemers zo laag mogelijk te houden.  

Partnerpakketten Beleef je Beroep

Als partner kunt u kiezen uit een van de onderstaande sponsorpakketten. Sponsoring is geldig voor 1 jaar en is daarna per maand opzegbaar. Aangegeven bedragen zijn jaarbedragen en worden jaarlijks btw-vrij gefactureerd.

We bedanken...

Projectleiders:

Frank van der Sluijs 
T: (06) 29 51 62 57
E: frank@beleefjeberoep.nl

Ivo Solinger
T: (06) 40 61 58 00
E: ivo@beleefjeberoep.nl

Gegevens:

Stichting Beleef je Beroep
Menuetstraat 57
1312 TZ Almere

E: info@beleefjeberoep.nl

KVK: 65314212
BANK: NL30 INGB 0007 3106 61

Stichting Beleef je Beroep voert in opdracht van Jet-Net & Technet regiocoördinatie in Flevoland, Utrecht en de Gooi- & Vechtstreek. Daarbij ligt de focus op Wetenschap & Technologie in het onderwijs en samenwerking tussen regionaal onderwijs (PO/VO) en bedrijfsleven.