Scan W&T in het basisonderwijs

Met de onderstaande vragenlijst willen we de stand van zaken, knelpunten en kansen in beeld brengen rond Wetenschap & Technologie (W&T) in het basisonderwijs.

De input wordt o.a. gebruikt voor de ‘Meet-ups onderwijs en bedrijfsleven’ die we organiseren in opdracht van Jet-Net & TechNet. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Deze worden enkel intern gebruikt. Antwoorden worden anoniem en gebundeld gepresenteerd.

PO-SCAN

10 vragen aan het basisonderwijs

1. Is er de afgelopen drie jaar meer of minder aandacht besteed aan W&T op uw school?

2. In welke groepen wordt er aandacht gegeven aan W&T?

3. Denk u dat uw school in schooljaar 2020/2021 meer of minder aandacht geeft aan W&T?

4. In welke mate heeft uw school visie en/of doelen uitgewerkt voor W&T onderwijs?

5. In welke mate is W&T onderwijs zichtbaar in de klas?

6. In hoeverre past deze stelling bij uw school: 'Onze leerkrachten voelen zich vertrouwd en toegerust om W&T onderwijs toe te passen'.

7. Op welk gebied ervaart u knelpunten rondom W&T onderwijs? (meer antwoorden mogelijk)

8. In welke mate werkt uw school structureel samen met lokale en regionale bedrijven?

9. In hoeverre past deze stelling bij uw school: 'Onze leerkrachten hebben regelmatig contact met bedrijven en onderhouden deze contacten'.

10. Hoe zou het bedrijfsleven in de directe omgeving van uw school een rol kunnen spelen bij de invulling van W&T in het onderwijs? (meer antwoorden mogelijk)

1 + 6 =

Projectleiders:

Frank van der Sluijs 
T: (06) 29 51 62 57
E: frank@beleefjeberoep.nl

Ivo Solinger
T: (06) 40 61 58 00
E: ivo@beleefjeberoep.nl

Gegevens:

Stichting Beleef je Beroep
Menuetstraat 57
1312 TZ Almere

E: info@beleefjeberoep.nl

KVK: 65314212
BANK: NL30 INGB 0007 3106 61