Activiteiten en evenementen

Op jonge leeftijd wordt al verwacht dat jongeren zich oriënteren op hun toekomstig beroep. Alleen met een juist beeld van beroepen kunnen zij die keuze maken. Stichting Beleef je Beroep werkt lokaal samen met onderwijs, bedrijfsleven, gemeente en provincie om belevenissen te organiseren rondom beroepenoriëntatie.

Voorbeelden van onze diensten zijn bedrijfsbezoeken, beroependagen en gastlessen.

Stichting Beleef je Beroep organiseert en/of presenteert de regiofinales van de FIRST®LEGO® League in Flevoland, Zwolle en in ’t Gooi. Ook voert Beleef je Beroep de projectleiding van Meesterschap in Techniek in Lelystad.

Gastlessen

Laat eens een les verzorgen door een bedrijf bij u uit de regio. Ondernemers laten graag zien wat ze doen en welke beroepen er in het bedrijf zijn terug te vinden. Een leuke les met presentatie en interactie.

BERICHTEN:

STO: Sterk techniekonderwijs

VMBO-scholen hebben dit jaar hard gewerkt aan hun plan voor Sterk Techniekonderwijs. Beleef je Beroep helpt bij de uitvoering van die plannen.

IMPRESSIE VAN GASTLESSEN:

Beroependag

Met een beroependag of -festival haalt u uiteenlopende beroepen uit een specifieke sector de school in. Lokale bedrijven laten de leerlingen het beroep beleven aan de hand van workshops, proefjes en opdrachten. De leukste manier van leren!

Stichting Beleef je Beroep organiseert beroependagen voor leerlingen van het basis- en voortgezet -onderwijs met als doel ze kennis te laten maken met beroepen uit de sector. Dat kan techniek zijn, de zorgsector, of bijvoorbeeld de creatieve industrie. Dit doen we door een dag te organiseren waar bedrijven, opleidingen en landelijke organisaties voor uitgenodigd worden om een aantal workshops of presentaties te geven.

Zo kan een beroepend er uit zien… Leerlingen uit een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld BB/KB of GL/TL) worden in groepen van maximaal 25 verdeeld en volgen een carrousel van workshops (30 – 60 minuten per workshop). De aard van de workshops is altijd gerelateerd aan de doelgroep en het thema en gericht op het “zelf doen en beleven”. Voor de presentaties worden jonge beroepsbeoefenaars (rolmodellen) uitgenodigd die vertellen over hun opleiding en werk in de betreffende sector. De dag wordt altijd centraal afgesloten, waarbij ook direct een evaluatieformulier wordt ingevuld.

BERICHTEN:

STO: Sterk techniekonderwijs

VMBO-scholen hebben dit jaar hard gewerkt aan hun plan voor Sterk Techniekonderwijs. Beleef je Beroep helpt bij de uitvoering van die plannen.

IMPRESSIE VAN BEROEPENDAG:

Bedrijfsbezoeken

Bezoek met leerlingen een aantal bedrijven en ontdek de variatie van beroepen die er te vinden zijn. Wat wil jij later worden?

De bedrijven laten de leerlingen zo kennis maken met het werk, de sfeer en de mogelijkheden in hun sector. Zo vergroten zij de kans dat leerlingen bewust en gemotiveerd voor hun branche kiezen. Bovendien zijn er in elk bedrijf functies en werkzaamheden die minder bekend zijn, maar toch interessant kunnen zijn en tijdens het bedrijfsbezoek ook in beeld komen.

Het bezoek aan een bedrijf en de kennismaking met de beroepen die daar zoal zijn, heeft niet alleen tot doel dat leerlingen beroepen zien waarbij hij of zij denkt “dat wil ik ook!”, maar kan er ook toe leiden dat de leerling denkt “dat wil ik zeker niet!”. Ook deze conclusie is van belang bij de beroepskeuze en/of het samenstellen van een vakkenpakket.

Binnen het concept dat de stichting Beleef je Beroep heeft ontwikkeld krijgt de voorbereiding van het bezoek veel aandacht. Niet alleen voor de bedrijven, maar zeker ook voor de scholen. De leerlingen verdiepen zich, aan de hand van een werkboek, in het bedrijf en de beroepsmogelijkheden die daar zijn. Ook bereiden zij zich voor op een interview dat ze bij een of meerdere werknemers af gaan nemen. Een bedrijfsbezoek volgens dit concept bestaat niet alleen uit een rondleiding, maar is opgebouwd uit meerdere activiteiten, waardoor er steeds kleine groepjes leerlingen tegelijk een activiteit volgen. De activiteiten bestaan uit:

  • rondleiding
  • werknemer interview (op school voorbereid)
  • doe activiteit 

Hierdoor wordt zo’n bezoek veel meer gericht op individuele belangstelling en vragen, verlaat de leerling het bedrijf met een duidelijk beeld van het bedrijf en de mogelijkheden en heeft de werknemer het gevoel dat de door hem verstrekte informatie is overgekomen.

BERICHTEN:

STO: Sterk techniekonderwijs

VMBO-scholen hebben dit jaar hard gewerkt aan hun plan voor Sterk Techniekonderwijs. Beleef je Beroep helpt bij de uitvoering van die plannen.

Bedrijfsbezoek docenten en decanen in de regio Gooi & Vechtstreek

Donderdag 28 juni bij PON's Automobielhandel in Leusden Voor decanen en docenten in het Voortgezet Onderwijs in de regio Gooi & Vechtstreek organiseert Stichting Beleef je Beroep, in samenwerking met  PON's Automobielhandel en Toptechniek in Bedrijf, op donderdag...

IMPRESSIE VAN BEDRIJFSBEZOEKEN:

Projectleiders:

Frank van der Sluijs 
T: (06) 29 51 62 57
E: frank@beleefjeberoep.nl

Ivo Solinger
T: (06) 40 61 58 00
E: ivo@beleefjeberoep.nl

Gegevens:

Stichting Beleef je Beroep
Menuetstraat 57
1312 TZ Almere

E: info@beleefjeberoep.nl

KVK: 65314212
BANK: NL30 INGB 0007 3106 61

Stichting Beleef je Beroep is verbonden met Jet-Net & Technet, de landelijke partij die onderwijs en arbeidsmarkt verbindt om technologie tot leven te brengen en werken in en met technologie te stimuleren. Beleef je Beroep voert hiervoor de coördinatie in de regio's Flevoland en Utrecht.