Activiteiten en evenementen

Wat wil jij later worden?

Op jonge leeftijd wordt al verwacht dat jongeren zich oriënteren op hun toekomstig beroep. Alleen met een juist beeld van beroepen kunnen zij die keuze maken. Stichting Beleef je Beroep werkt lokaal en regionaal samen met onderwijs, bedrijfsleven, gemeente en provincie om belevenissen te organiseren rondom beroepenoriëntatie.

Op deze pagina vind je voorbeelden van onze diensten producten. Veel van deze zijn ontstaan door ideeën die lokaal zijn ontstaan en omgevormd zijn naar doordachte concepten die op meerdere plekken zijn in te zetten. Heb je zelf ideeën rondom beroep en opleiding, leer- en loopbaanoriëntatie of het promoten van specifieke beroepen, laten we dan samen verder ontwikkelen.

 Alle sectoren

Beleef je Beroep heeft als doel jongeren te faciliteren bij keuzes rondom studie en beroep. Door de juiste benadering van bedrijven zetten we in op een brede oriëntatie van jongeren. Zo worden onze activiteiten zeer positief beoordeeld.

Ontdek de beroepen in:

  • Transport & Logistiek
  • Techniek & Technologie
  • Communicatie & Media
  • Zorg & Welzijn
  • Handel & Economie

 

Projectleiders:

Frank van der Sluijs 
T: (06) 29 51 62 57
E: frank@beleefjeberoep.nl

Ivo Solinger
T: (06) 40 61 58 00
E: ivo@beleefjeberoep.nl

Gegevens:

Stichting Beleef je Beroep
Menuetstraat 57
1312 TZ Almere

E: info@beleefjeberoep.nl

KVK: 65314212
BANK: NL30 INGB 0007 3106 61

Stichting Beleef je Beroep voert in opdracht van Jet-Net & Technet regiocoördinatie in Flevoland, Utrecht en de Gooi- & Vechtstreek. Daarbij ligt de focus op Wetenschap & Technologie in het onderwijs en samenwerking tussen regionaal onderwijs (PO/VO) en bedrijfsleven.