250 jongeren op beroepenbeleving

Career day on Tour in Dronten

In het voorjaar van 2020  gaan alle leerlingen van het tweede leerjaar vmbo in Dronten op bedrijfsbezoek. Het Almere College en het Ichthus College hebben met de Gemeente Dronten en de landelijke organisatie Jet-Net & TechNet het initiatief genomen om een Career Day on Tour te organiseren op donderdag 26 maart.

Bedrijfsbezoek

De leerlingen bezoeken dan in kleine groepen twee bedrijven om een indruk te krijgen van wat er binnen de bedrijven allemaal te doen is en welke beroepen er zijn te vinden. Reden voor dit initiatief is, dat jongeren al op jonge leeftijd keuzes maken rond leer- en loopbaan. De activiteit draag bij aan het maken van een bewuste keus hierin.

Gastlessen in het theater

Om aan te sluiten bij de wensen van de leerlingen, krijgen ze begin maart de mogelijkheid om hun voorkeur aan te geven tijdens een ‘gastlessencarrousel’. In het theater van De Meerpaal geven bedrijven een korte presentatie om de jongeren te enthousiasmeren voor het bedrijfsbezoek. Half april wordt de cyclus afgesloten met een presentatiemarkt die door de jongeren wordt ingericht. Bedrijven, ouders, betrokken medewerkers vanuit de gemeente en geïnteresseerden krijgen daar zicht op hoe de bedrijfsbezoeken zijn beleefd.

Jet-Net & TechNet

De Career Day on Tour is een concept van Jet-Net & TechNet en wordt jaarlijks op verschillende plekken georganiseerd om met name de beroepen in de techniek te promoten. Daarnaast worden er ook drie groots opgezette Career Days georganiseerd waar bedrijven workshops geven aan vmbo, havo en vwo leerlingen. In het najaar van 2019 bereikte Jet-Net & TechNet met de Career Days landelijk ruim 5.000 jongeren. Ivo Solinger is regiocoördinator Flevoland voor het primair en voortgezet onderwijs. Voor de Career Day on Tour gaat hij op zoek naar bedrijven in Dronten die enthousiast zijn over en geschikt zijn voor dit lokale initiatief.

In het kort

WIE: Alle 250 vmbo leerlingen (2e jaars) van Almere College en Ichthus College
WAT: Career day on Tour
WANNEER:
3 maart: Gastlessencarrousel
26 maart: Bedrijfsbezoeken
16 april: Presentatiemarkt
WAAR: Dronten

Als bedrijf meedoen met de Career Day on Tour in Dronten?

Mogelijk gemaakt in samenwerking met:

 

Projectleiders:

Frank van der Sluijs 
T: (06) 29 51 62 57
E: frank@beleefjeberoep.nl

Ivo Solinger
T: (06) 40 61 58 00
E: ivo@beleefjeberoep.nl

Gegevens:

Stichting Beleef je Beroep
Menuetstraat 57
1312 TZ Almere

E: info@beleefjeberoep.nl

KVK: 65314212
BANK: NL30 INGB 0007 3106 61