PO-conferentie Flevoland

Conferentie tot nader orde uitgesteld.

In verband met de actuele maatregelen rondom het Coronavirus is de geplande PO conferentie op 1 april tot nader orde uitgesteld. Ziet u kans om in de komende tijd onze quickscan in te vullen, dan is dat nog steeds van harte welkom.

Namens het team van Stichting Beleef je Beroep wensen wij iedereen in het onderwijs gezondheid en vindingrijkheid toe bij het invullen van onderwijs tijdens deze bijzondere periode. Wanneer wij hierin iets kunnen betekenen, horen wij dat graag. 

Onderzoekend en ontwerpend leren met bedrijven

Tijd 15.00 – 16.45 uur
Locatie: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 Lelystad
Speciaal voor: basisonderwijs, bedrijven, ontwikkelaars en beleidsmakers.

Sinds het Techniekpact (info) zoekt het basisonderwijs naar manieren om Wetenschap & Technologie (W&T) een plek in het onderwijsprogramma te geven. Hoe ver zijn we daar nu mee? Wat gaat goed en waar lopen we tegenaan? Is de doelstelling gehaald en vinden we W&T dit jaar ook op elke school terug? En is er misschien een rol weggelegd voor (lokale) bedrijven? Hoe organiseren we dat?

Laten we concreet worden!

Tijdens de conferentie ontmoeten bedrijven en scholen elkaar en leggen we verbindingen. Laat je inspireren door successen uit de provincie en daarbuiten. Met elkaar brengen we de behoefte en de mogelijkheden van onderwijs en bedrijfsleven in kaart en gaan zo samen op zoek gaan naar de plekken waar we stappen kunnen maken.

 

Programma

15.00 Opening met een blik op de stand van zaken van W&T in het Flevolands basisonderwijs
15.15 KLM over ‘De landingsbaan voor talent en talentontwikkeling’ door Mariken Rijpert
15.40

Tafelhosts stellen zich voor:

  • Hetty Klaver, dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland:
    “Wetenschap en technologie zijn van levensbelang voor het hele Nederlandse watersysteem – de zuivering, de veiligheid, het peilbeheer. Mannen en vrouwen met een technische opleiding hebben wij elke dag hard nodig: van MBO’ers die onze installaties onderhouden, tot ingenieurs die innovatieve dijkversterkingen ontwikkelen”.
  • Frank van den Bosch, projectleider Kenniswerkplaats en Kindercolleges Dronten en leerkracht bij Codenz school De Zevensprong in Dronten.
  • Carla Roos, senior projectleider bij Jet-Net & TechNet. Met o.a. resultaten uit het Bèta&TechMentality onderzoek.
16.05

Aan tafel: kennisdelen, behoefte bepalen en kansen ontdekken

16.35 Terugkoppeling van de verschillende tafels met ambities
16.50 Afronding en ontmoeting/napraten

 

Een activiteit in opdracht van

Met medewerking van

Projectleiders:

Frank van der Sluijs 
T: (06) 29 51 62 57
E: frank@beleefjeberoep.nl

Ivo Solinger
T: (06) 40 61 58 00
E: ivo@beleefjeberoep.nl

Gegevens:

Stichting Beleef je Beroep
Menuetstraat 57
1312 TZ Almere

E: info@beleefjeberoep.nl

KVK: 65314212
BANK: NL30 INGB 0007 3106 61