Scan voor bedrijven

Samen op zoek naar mogelijkheden
om technische beroepen te promoten.

 

Het afgelopen half jaar zijn voor jongeren die zich oriënteren op hun profiel-, studie- en beroepskeuze vrijwel alle mogelijkheden om kennis te maken met beroepen komen te vervallen. Door alle zeilen bij te stellen, zijn er online mooie initiatieven ontstaan en werd er verspreid over het land toch nog een en ander mogelijk. Hoe het dit schoolseizoen loopt weten we niet. Wat we wel weten is, dat het werven van toekomstig technisch georiënteerd personeel nog altijd hard nodig is.

Uw antwoorden kunnen ons helpen bij het leggen van verbindingen en het ontwikkelen van passend activiteiten.  

Alvast hartelijk bedankt. 

 

Vragenlijst

1. Is het werven van toekomstig technisch personeel ook voor uw bedrijf van belang?

2. Bent u, of is uw bedrijf bereid om een workshop te geven aan jongeren tijdens een evenement? Ervan uitgaande dat we 1,5 meter afstand kunnen garanderen?

3. Bent u, of is uw bedrijf bereid om een gastles te geven voor een klas in het basisonderwijs?

4. Bent u, of is uw bedrijf bereid om een gastles te geven voor jongeren in het voortgezet onderwijs?

5. Is uw bedrijf bereid om een rondleiding/bedrijfsbezoek te geven aan een groep jongeren?

6. Op 16 november wordt er bij u in de buurt een gratis training aangeboden voor het geven van een goede gastles. Heeft u, of heeft een collega daar mogelijk interesse in?

7. Stel we kunnen met video opnames een online bedrijfsbezoek bij uw bedrijf ontwikkelen. Zou u daar aan mee willen werken?

8 + 1 =

WERK SAMEN MET PO EN VO

Actueel:

Career Days Zwolle 2021

Career Days Zwolle 2021

Op 1 en 3 december 2021 organiseren Jet-Net & TechNet en Perron038 de Career Days voor havo en vwo leerlingen in Zwolle.

Projectleiders:

Frank van der Sluijs 
T: (06) 29 51 62 57
E: frank@beleefjeberoep.nl

Ivo Solinger
T: (06) 40 61 58 00
E: ivo@beleefjeberoep.nl

Gegevens:

Stichting Beleef je Beroep
Menuetstraat 57
1312 TZ Almere

E: info@beleefjeberoep.nl

KVK: 65314212
BANK: NL30 INGB 0007 3106 61

Stichting Beleef je Beroep voert in opdracht van Jet-Net & TechNet regiocoördinatie in Flevoland en Zwolle (Ivo Solinger), Utrecht en de Gooi- & Vechtstreek (Frank van der Sluijs). Daarbij ligt de focus op Wetenschap & Technologie in het onderwijs en samenwerking tussen regionaal onderwijs (PO/VO) en bedrijfsleven.