STO: Sterk techniekonderwijs

Realiseer ambities in de regio

Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.

In 2019 werkten vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan de plannen voor hun regio. In oktober keurde Minister Slob (Onderwijs) een groot deel van de plannen goed. Een aantal regio’s werkt nog aan de verbeteringen om vervolgens ook goedkeuring te krijgen en vanaf januari 2020 aan de slag te gaan.

Aan de slag met STO!

De verschillende STO-plannen zijn geschreven in samenwerking met onderwijs en arbeidsmarkt en zullen ook in uiteenlopende samenwerkingsvormen uitgevoerd worden.

Stichting Beleef je Beroep biedt ondersteuning op twee niveaus:

  • Het blijven verbinden en activeren van het netwerk van bedrijven en onderwijs. Dit doen we vanuit ons regiocoördinatorschap van Jet-Net & TechNet.
  • Het ontwikkelen en organiseren van passende en kwalitatief hoogstaande activiteiten en  projectleiderschap rondom de realisatie van Sterk Techniekonderwijs.

Nodig ons gerust uit voor een bijeenkomst in uw STO-regio.

Projectleiders:

Frank van der Sluijs 
T: (06) 29 51 62 57
E: frank@beleefjeberoep.nl

Ivo Solinger
T: (06) 40 61 58 00
E: ivo@beleefjeberoep.nl

Gegevens:

Stichting Beleef je Beroep
Menuetstraat 57
1312 TZ Almere

E: info@beleefjeberoep.nl

KVK: 65314212
BANK: NL30 INGB 0007 3106 61

Stichting Beleef je Beroep voert in opdracht van Jet-Net & Technet regiocoördinatie in Flevoland, Utrecht en de Gooi- & Vechtstreek. Daarbij ligt de focus op Wetenschap & Technologie in het onderwijs en samenwerking tussen regionaal onderwijs (PO/VO) en bedrijfsleven.