Wijzigingen LEGO League seizoen 2019-2020

Inschrijven vanaf begin mei mogelijk.

Voor het seizoen 2019/2020 volgen er wijzigingen ten opzichte van eerdere jaren op het gebied van deelname- en spelregels. Inschrijven kan dit jaar daarom vanaf 1 mei (i.p.v. 1 april).

Houd rekening met de volgende aanpassingen:

  • Breder deelnamepakket voor scholen gericht op betrekken hele klas
  • Materiaal voor scholen om zelf een schoolcompetitie te doen
  • Vereenvoudiging van de handleidingen
  • Verbeterde inschrijfmogelijkheid vriendenteams
  • Lichte prijsstijging inschrijfgeld

Projectleiders:

Frank van der Sluijs 
T: (06) 29 51 62 57
E: frank@beleefjeberoep.nl

Ivo Solinger
T: (06) 40 61 58 00
E: ivo@beleefjeberoep.nl

Gegevens:

Stichting Beleef je Beroep
Menuetstraat 57
1312 TZ Almere

E: info@beleefjeberoep.nl

KVK: 65314212
BANK: NL30 INGB 0007 3106 61

Stichting Beleef je Beroep is verbonden met Jet-Net & Technet, de landelijke partij die onderwijs en arbeidsmarkt verbindt om technologie tot leven te brengen en werken in en met technologie te stimuleren. Beleef je Beroep voert hiervoor de coördinatie in de regio's Flevoland en Utrecht.